Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

UiS Universitetet i Stavanger, Ivar Langens hus

Universitetet i Stavanger har hatt behov for nytt laboratoriebygg siden Rogaland Distriktshøgskole og Stavanger Ingeniørhøgskole slo seg sammen i 1984. I 2014 ble et toetasjers laboratoriebygg endelig reist. Verkstedene på Ullandhaug, som også kalles betonglaben, er et bruksbygg som inneholder både betongpresse, asfaltlaboratorium, verksteder og undervisningslokaler. Aktiviteten i laboratoriet er først og fremst praktisk og anvendt forskning, mye av det knyttet opp til næringslivet, byggebransjen og til en viss grad oljevirksomheten.

Anlegget er et pragmatisk betongbygg, kledd i stålplater og med store vindusflater som vender ut mot en gangvei, hvor både mennesker tilknyttet universitetet og turgåere passerer. Innvendig er det brukt betong, glass og metall.

Det røffe bygget utgjør en uortodoks ramme for kunstverk, og Christensen og Dahl har utnyttet byggets egenart og laget et spesialdesignet verk til den største av betongveggene i konstruksjonslaboratoriet. Verket, som består av fire svære lysbokser, er basert på varseltrekanter, men kraftig omformet.

– Vi tømte trekantene for innhold og satte inn stiliserte deler av kjemiske faresymboler for å gjøre dem mer abstrakte, og overlate til hver enkelt å tolke verket, sier Marius Dahl.

Figurene kommenterer både stedets virksomhet og symboler som er velkjente for de som ferdes på huset. Samtidig som skiltene har et slagferdig og umiddelbart uttrykk, peker trekantenes tomme flate også på at laboratoriet er en byggeplass med en maskinpark som må håndteres med varsomhet. Når lysene slukkes på kveldstid, vil man fra utsiden kunne se de lysende skiltene gjennom bygningens store vindusflater.

Verket ble innviet 11. februar i 2015.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to