Photo: Ukjent / Kunst i offentlige rom

Kystverket Troms og Finnmark

Kjernen i Ane Graffs arbeid består av en undersøkelse av forandring. Hun er interessert i overskridelse og forfall; øyeblikk hvor ting hviskes ut og blør over i hverandre, hvor grensene ikke kan defineres. Hun arbeider med endringsprosesser og forfall i materien, samt med ulike materialers iboende sårbarhet og ustabilitet. Graff arbeider i ulike teknikker som maleri, tekstil, skulptur og tegning, ofte ført sammen i større installasjoner.

Fotoseriene Displaying Wings og Linear (Turning) viser bilder av fugler som har vært brukt i vitenskapelige undersøkelser. I Displaying Wings ser vi en hånd som forsiktig bretter ut vingene til en fugl og i Linear (Turning) ser vi en liten fugl som løsnes fra et nett. Tematikken kretser rundt det poetiske ved vitenskapens undersøkelse av natur.

I tegningen Red Oak Borer er det årringene i et eiketre som er gjenstand for undersøkelse. Her gjengis strukturene med vitenskapelig presisjon, de kan beskrives som et forsøk på å dokumentere og formidle alle detaljer i en overflatestruktur. Spenningen i verket oppstår i dette skjæringspunktet mellom det gjenkjennelige og det abstrakte.

Kystverkets regionkontor i Honningsvåg der kunsten er plassert dekker Troms og Finnmark, og lokalene er blitt ombygget og tilpasset Kystverkets økte plassbehov. De tidligere produksjons og lagerlokalene er bygget om til kontor, møterom og kantine med et nytt felles inngangsparti for den gamle og den nye delen.

Kystverket er en statlig etat underlagt Samferdselsdepartementet, og er organisert med et hovedkontor i Ålesund og regionkontorer i Arendal, Haugesund, Ålesund, Kabelvåg og Honningsvåg.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to