Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

Oslo fengsel

Oslo fengsel er Norges største fengsel, med rundt fire hundre innsatte og nesten like mange ansatte. Det nye aktivitetsbygget, som rommer blant annet idrettshall og musikkstudio, ble ferdigstilt sommeren 2013, og i forbindelse med utbyggingen ble det også realisert et nytt kunstprosjekt.

Hundeskulpturen til Ole Jørgen Næss er plassert på en sokkel midt på plassen utenfor det nye anlegget. Hundefiguren er en kopi av et tidligere verk av Næss, en bemalt porselenshund fra 1990 som nå er i Nasjonalmuseets eie. Den vekker i sin nye ham fremdeles minner om interiørkitschens prangende stuehunder.

Den tidligere kitschgjenstanden er «forvillet» gjennom forflyttingen fra museum til fengsel, fra innendørs til utendørs, men den fremstår fremdeles som ufri, bak fengselets høye murer. Med sitt lengtende blikk kan hunden forstås som en metafor for fengselstilværelsen og frihetstapet dette innebærer. Som kunstneren selv sier, kan hunden sees «som en protagonist i et romantisk drama om søken mot det sublime, det overskuende [ … ] mot det fri, og ukjente.»

Slik inviterer skulpturen til refleksjon rundt fengselsstraffen og hva dette kan bety for enkeltmennesket. Begrepet "Atopian" i tittelen henviser til et ubundet og stedløst individ, og "Feral" til en tam art som har blitt vill igjen.

Tidlig i prosjektet var kunstnerens intensjon å tilføre uterommet et særpreg gjennom organiske og åpne former på bakkenivå, men etter hvert ble behovet for et sentralt hovedelement tydelig, et blikkfang for dem som daglig oppholder seg på eller passerer over plassen. Dermed ble vektingen endret, og betonggulvet ble omarbeidet til et diskré, men assosiasjonsskapende scenegulv for den ragende hunden.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to