Photo: Hansen, Lars Røed / Kunst i offentlige rom

Bodø politihus

Videoverket til Kramer er plassert foran en sittegruppe i glasshallen og viser en gruppe ungdommer som leker sangleken «Slå på ring». Leken peker på hvordan fellesskapet ofte trenger noen på utsiden for å bli bekreftet, og på at det å være menneske handler om å være del av noe som er større enn en selv. Ordet fellesskap assosieres ofte med noe godt og trygt, men betyr for noen det motsatte – nemlig utestengelse, fortvilelse og i ytterste konsekvens overgrep.

Verket vises over to skjermer og uten lyd, og er filmet i én tagning. Det er dels filmet ovenfra, 25 meter over bakken, og dels tett på – med nærbilder av ansikter, føtter som løper og hender som griper tak eller slipper. Vekslingen mellom de intime nærbildene og bildene i fugleperspektiv kan henvise til forholdet mellom individ og system, der individet er underlagt strukturer bestemt av fellesskapet.

Ungdommene som deltar i Kramers video er minoritetsspråklige med kort botid i Norge. Mange er mindreårige flyktninger som har søkt asyl. Frem til de er 18 år har de borett her, men kan senere uten forvarsel bli sendt tilbake. Deltagelsen i verket gir et ekstra betydningslag til videoen; det kan tolkes som de i filmen representerer utsiden av samfunnet og at vi andre representerer dets innside.

Videoen er et resultat av en rekke idéverksteder med elever fra Sofienberg videregående skole i Oslo, produsert av kunstneren og Tenthaus Oslo.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to