Photo: Aandal, Ole John / Kunst i offentlige rom

Kompetanse Norge

En sentral oppgave for Vox er å arbeide for økt deltakelse i samfunns- og arbeidsliv ved å heve kompetansenivået for voksne. Etaten, som er underlagt Kunnskapsdepartementet, tilbyr voksenopplæring og norskkurs for fremmedspråklige og driver et utstrakt internasjonalt samarbeid. Gjertsens kunstverk henter inspirasjon fra etatens vidstrakte geografiske forgreninger.

Som innledning til prosjektet hadde kunstneren samtaler med mennesker fra Island, Eritrea, Vietnam, Kapp Verde, Polen, Norge og Sri Lanka, som alle har fått utdannelse gjennom Vox. Hun ba dem fortelle om stedene der de vokste opp, med vekt på det visuelle, på form og farge, håndverk og natur, og andre estetiske uttrykk de hadde et forhold til. Ut fra disse samtalene laget Gjertsen syv ulike trykk, ett for hvert av intervjuobjektene. Hvert trykk finnes i to eksemplarer og er plassert i ulike konstellasjoner i de to kontoretasjene. I tillegg har inngangspartiet fått to større collager i silketrykk, også de basert på samtalene.

Trykkene består av ulike mønstre og fargeflater, og korte tekster som er destillert ut fra intervjuene. Gjennom et oversetter- og tolkningsarbeid gjennomgår de enkeltes fortellinger en transformasjon til mønstre og farger, som igjen skaper nye nett av forbindelser. Hvilke minner fester seg, hvordan kan de formidles, hva har vi til felles på tross av våre ulikheter, og hvilke preferanser har vi i egenskap av vår biologi? Det er noen av de spørsmålene kunstneren har stilt seg underveis. Global Grammar kan tolkes som en språklig og billedlig gjenfortelling som bygger på ideen om gjenkjennelse som grunnlag for forståelse.

Unni Gjertsen (f. 1966) bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Kunstakademiet i Trondheim. Hun har hatt soloutstillinger i bl.a. 0047 i Oslo (2012), Konsthall C i Stockholm (2005), Baltic Sea Cultural Centre i Gdansk (2007) og Shanti Road I i Bangalore (2011), og har deltatt i kollektivutstillinger bl.a. ved MuHKA i Antwerpen, Malmö konstmuseum, Norrköpings Art Museum, Henie Onstad Kunstsenter og Sørlandets Kunstmuseum. Filmene hennes har vært vist bl.a. ved Malmö Konsthall og Künstlerhaus Bethanien.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to