Photo: Jenny-Marie Johnsen / Kunst i offentlige rom

Pasvik grensevaktstasjon

De to nybygde grensevaktstasjonene i Finnmark skal erstatte seks gamle stasjoner, som er utidsmessige og nedslitte. De nye stasjonene, som ligger i Pasvik og Jarfjord, skal kunne huse 92 soldater, 18 befal og tre hundeekvipasjer hver. Bygningene er identiske og tegnet av A-Lab. De har eksteriør kledt i mørkt treverk, og et tak som rammer inn uteområdet og knytter anlegget sammen. Gode omgivelser vil gi grensejegerne en ny og enklere hverdag.

Kunstutvalget hadde et ønske om at kunstverkene skulle være synlig for både soldater og besøkende. Valget av sted falt på portalen. Den monumentale, aluminiumskledte inngangen til stasjonen kan se ut som den er skåret ut av bygningsmassen, med store flater i ulike plan som fører inn til et gårdsrom. Omgitt av natur på alle kanter, har den noe fremmedartet og science fiction-aktig over seg.

Kunstneren Rasmus Brinch fikk kunstoppdraget til Pasvik grensestasjon, mens Josefine Lyche skal lage kunstverket til grensestasjonen i Jarfjord. Brinch har ved hjelp av sandblåsing preget ulike abstrakte mønstre inn i aluminiumsplatene i inngangens tak og vegger. Linjer, rektangler og trekanter i ulik tykkelse spiller opp mot byggets geometriske karakter, og gir en illusjon av perspektivisk dybde. De i utgangspunktet blanke platene mattes av sandblåsingen, og når sollyset treffer partiene som ikke er sandblåst, lyser tegningene i portalen opp. Motivet kan gi assosiasjoner til forsvarsrelaterte fenomener som kart, grenser, baner, høyteknologi og presisjon. Kunstverket har en stramhet over seg som gjenspeiler uttrykket i bygningen, og en dynamikk som gir inntrykk av aktiviteten som foregår i byggets indre.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to