Photo: Hoff, Pål / Kunst i offentlige rom

Høgskulen på Vestlandet, campus Sogndal

5 objects

Kart over uvitenhetskartet som app [Digital kunst]

Verket består av en hoveddel - et arbeid direkte integrert i veggen i trapperommet, hvor perforeringer/ hull i akustiske gipsplater er sparklet igjen slik at de danner et mønster. Den supplerende delen er en mobil-app presenterer samme motiv i form av en inscannet pennetegning av samme arbeid før det ble kodet til et binært mønster. App'en gjør det mulig å kommunisere med verket på veggen, få det tilsynelatende abstrakte mønsteret oversatt til et konkret språklig nettverkskart, samt få noe utfyllende info om logikken bak, og hvordan materialet er klassifisert. Verket består av en hoveddel - et arbeid direkte integrert i veggen i trapperommet, hvor perforeringer/ hull i akustiske gipsplater er sparklet igjen slik at de danner et mønster. De supplerende delene er en mobil-app presenterer samme motiv i form av en inscannet pennetegning av samme arbeid før det ble kodet til et binært mønster. App'en gjør det mulig å kommunisere med verket på veggen, få det tilsynelatende abstrakte mønsteret oversatt til et konkret språklig nettverkskart, samt få noe utfyllende info om logikken bak, og hvordan materialet er klassifisert. Den andre delen er en plakat montert i Biblioteket som viser et kart over uvitenhetskartet. Hver generasjons tekst har sin egen fargekode, samtidig som det går forbindelseslinjer fra «opphav» til «avkom» i rett linje mellom generasjonene. På App 'en er i tillegg begrepene markert med enda et sett fargekoder i forhold til hvilket nivå av uvitenhet de tilhører. Appen kan lastes ned av alle med iPhone elle Androide-baserte mobiler og padder. Hver generasjon tekst har sin egen fargekode, samtidig som det går forbindelseslinjer fra «opphav» til «avkom» i rett linje mellom generasjonene. På App 'en er i tillegg begrepene markert med enda et sett fargekoder i forhold til hvilket nivå av uvitenhet de tilhører. Appen kan lastes ned av alle med iPhone elle Androide-baserte mobiler og padder.

Med det nye sentralbygget samlar Campus i Sogndal heile verksemda si i fire bygningar på Fosshaugane. Med kantine, bibliotek, kontor og undervisningsrom vil sentralbygget vere ein møteplass og eit bindeledd mellom dei andre bygga på Fosshaugane. «Vi utforskar og utviklar» er eitt av slagorda til høgskulen, og kunstutvalet ønskte at kunsten skulle spegle dette mottoet.

I uteområdet har Trine Hovden plassert ut femti små menneskefigurar støypt i bronse. Dei om lag tjue centimeter høge miniskulpturane kan likne små forskarar i måten dei utforskar og utfordrar omgjevnadene på. I dei støypte betongdekka ved inngangspartia og i trappene kan ein finne små spor eller fotavtrykk etter dei.

Den gule kantineveggen i femte etasje er dekka av eit veggmåleri laga av Maria Udd og Stine Karlsen. Verket består av to tekstar og ein illustrasjon. Utsegna «Gud fekk ikkje pupp», som står skrive med feit skrift over mykje av veggen, kan sjåast på som ein refleksjon rundt den skeive økonomiske fordelinga i verda og dei galopperande naturkreftene. Assosiasjonane til dei globale utfordringane blir forsterka av ein vakker, men òg urovekkande illustrasjon av ei mengde daude bier. Setninga «Rykk tilbake til start» gjev assosiasjonar til spel og spørsmål om tilfelle. Å starte på nytt kan gjere det mogleg både å engasjere seg i noko og å rette opp ein feil.

På veggen i trapperommet, som strekker seg opp gjennom etasjane, er Uvitenhetskart av Torgeir Husevaag installert. Verket er ei høyst subjektiv visualisering av kunnskapshòla ein kan ha. Utgangspunktet er eit komplekst språkkart, forenkla og stilisert ved at «hòla» i gipsplatene er sparkla igjen og dei uforståelege orda og omgrepa er forenkla til ein binær kode kor ei staving svarar til eit sparkla hòl. Ein mobil-app som høyrer til, gjer det mogleg å navigere i verket på veggen og få det tilsynelatande abstrakte mønsteret omsett til eit språkleg nettverkskart. På biblioteket i fjerde etasje heng eit veggkart basert på teikningane som er brukt i appen.

Add a comment or suggest edits

For å publisere en offentlig kommentar på objektet velger du «Skriv en kommentar». For å sende en henvendelse direkte til museet velger du «Send en henvendelse».

Leave a comment or send an inquiry

Share to