Photo: Statsbygg / Kunst i offentlige rom

UiO Universitetet i Oslo, Domus Medica

Domus Medica på Gaustad i Oslo er i dag den viktigste undervisningsarena ved Medisin-, odontologi- og ernæringsstudiet ved Universitetet i Oslo. Rundt tusen studenter og 350 ansatte arbeider til daglig i bygningen. Den nye kunsten i anlegget skal vekke nysgjerrighet og skape rom for ettertanke, i et miljø der nytenkning og prestasjoner står sentralt.

Ved inngangen til bygget møter man den ene av Charlotte Gyllenhammars to skulpturgrupper, kalt Studium. To bronsefigurer sitter på en benk utenfor hovedinngangen og dingler med bena. De er kledd i naturtro parkdresser, men ansiktstrekkene er utvisket. Slik fremstår de på samme tid som vare og nære, og gåtefulle og uhyggelige. Utenfor Rotunden, et bygg for undervisning, gruppeaktiviteter og studentliv, er den andre skulpturgruppen plassert. Her møter vi fem barn som sitter i en sirkel, som om de er oppslukt i intens lek. Måten de sitter på bringer tankene hen på barnlig undring og utforskerstrang, men også til en aldersuavhengig, menneskelig tilbøyelighet til meditativ konsentrasjon.

Inne i bygningen dominerer skulpturen Tverrsnitt av Haugen/Zohar Arkitekter. Denne består av en kokongaktig konstruksjon som henger ned fra taket i laboratoriebyggets sentralhall. På dagtid speiler verket rommet rundt seg på en måte som forsterker byggets arkitektur. Om kvelden lyser den som en lampe. Objektet har et fremtidspreg og fremstår nærmest som en slags cyborg, som en blanding av celle og maskin, med sine parallellstilte skiver og organiske former.

Mennesket står sentralt også i Else Marie Hagens kunstverk Parameter. En serie bildemontasjer viser skikkelser som håndterer plater hvor man ser speilbilder av dem selv, eller andre personer, og gjenskinn av interiør. Bildene er tatt på stedet, og slik blir Hagens kunst en speiling av hvordan byggets brukere formes av omgivelsene og er med på å forme omgivelsene i en kompleks vekselvirkning.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to