Norges forskningsråd

Photo: Norges forskningsråd / Kunst i offentlige rom

Norsk forskningsråd har fått nye lokaler på Lysaker og Petrine Vinje relaterer med sitt kunstprosjekt til både bygg og aktiviteten på stedet . Kunst og forskning har mange likhetstrekk, og Petrine Vinje viser sin særegne evne til å dykke ned i aktuelle sammenhenger og omsette dem til formale uttrykk. Ved å både fremheve og kontrastere elementer i rommet, åpner hun for nye bevegelsesmønstre og blikk på omgivelsene, sier Jan Christensen og Yngvild Færøy i fagkomiteen for 8. tildelingsrunde fra KORO.

Byggets postmoderne arkitektur og Forskningsrådets virksomhet har inspirert kunstneren til å lage to nye og stedsspesifikke kunstverk som er plassert i byggets sentrale glassgate. En frittstående skulpturgruppe og ett femten meter høyt relieff på veggen redefinerer rommet som publikum og de ansatte beveger seg gjennom.

Ettersom jeg arbeidet med skulptur, har jeg alltid vært interessert i rom. Både hvordan folk beveger seg gjennom dem, og de symbolske betydninger de har. I Forskningsrådets nye lokaler ønsker jeg å lage et rom som folk blir nysgjerrige på og at de ser rommet på en ny måte, forklarer Petrine Vinje.

Skulpturgruppen tar utgangspunkt i antikkens amfiteater der publikums deltagelse var sentral. Her kunne de besøkende delta i en dialog om hvilken retning handlingen på scenen skulle ta. På samme måte ønsker kunstneren at besøkende og ansatte skal bli bevisst sin egen rolle og deltakelse I rommet, som en del av stedet.

Skulpturene er plassert rundt på gulvet og navngitt etter fremragende forskere i nyere tid, Helga, Dagfinn, Judith, Rita, Nawal. Skulpturene er formet som trapper som ikke leder noe sted. Formen er klassisk postmoderne og refererer både til den byggets arkitektur og til det fremtredende gulvet som dominerer atriumshallen. Verket både understreker og endrer rommets arkitektur og bevegelsesmønstre ved at det strekker seg gjennom rommet, hvor skulpturene er plassert med ulike intervaller.

Det femten meter høye relieffet med tittelen Prosjekt er laget av bearbeidede finérplater, montert i et rutemønster, som er direkte inspirert av granittgulvets repeterende mønster. Her har kunstneren lånt et dominerende visuelt uttrykk fra en detalj i arkitekturen og videreutviklet det til en tredimensjonal form. Verket kan minne om blader i en bok, blafrende ark eller dokumenter som bryter ut av sin vante form.

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to