Photo: Werner Zellien / Kunst i offentlige rom

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Oslo og Viken har nyleg fått verk av Gerd Tinglum og Kiyoshi Yamamoto til publikumssonene sine.

Både Tinglum og Yamamotos verk har potensial til å bidra positivt i ein ofte krevjande kvardag for tilsette. Samtidig kan dei tilby eit augeblikks «pause» for dei ventande, som gjerne er i ein vanskeleg og sårbar situasjon. I samtlege verk spelar farge ei sentral rolle.

Gerd Tinglum arbeider innanfor eit breitt spekter av materiale og medium, som måleri, fotografi, tekstil, teikning og video. Ho har omfattande kunnskap om farge som visuelt og meiningsberande uttrykk, og som kunstnar utvikla ho tidleg eit personleg fargesystem basert på fargane si tyding, både kvar for seg og i samspel med omgivnadene. Hos Tinglum har fargar mentale, emosjonelle og språklege dimensjonar, som gir verka hennar ein sterk visuell karakter så vel som ei konseptuell forankring.

Dei tre måleria er frå utstillinga 19 ½ i Kunstnerforbundet i 2021. Utstillinga hadde eit botanisk fokus og omfatta ein serie abstrakte akrylmåleri og to større broderi av planter og blomar i ei kjend og ei mer abstrahert form. Måleria synest ved første augekast å vere monokrome flater; berre tittelen viser til fokuset for utstillinga. Men ser ein nærmare etter, får ein auge på dei ulike tynne laga med fargar i ytterkanten av flata, som saman dannar nye fargar vi ikkje har etablerte namn for. I nokre av bilda kan ein sjå ulike typar skraverte mønster eller kontrasterande fargar, i andre er overflata jamn og meir einsarta.

Måleria er monterte i ekspedisjons- og publikumsområdet til Fylkesnemnda og vil kunne sjåast av alle som kjem hit og oppheld seg i området. Bilda vil tilføre det luftige rommet varme, som harmonerer godt med området sin funksjon som tilkomstsone.

Gerd Tinglum (f. 1951) arbeider innanfor eit breitt spekter av materiale og medium, som måleri, fotografi, tekstil, teikning og video. Ho er utdanna ved Tokyo University of Fine Arts, Hochschule für Bildende Künste i Hamburg og Statens kunstakademi i Oslo. Ho har gjennomført ei rekke utsmykkingar for bl.a. Halden fengsel, Asker og Bærum politistasjon, Asker og Bærum sykehus, Mortensrud psykiatriske klinikk, Universitetet i Oslo og den norske ambassaden i New Delhi. Ho er representert i samlingar i Nasjonalmuseet for arkitektur, kunst og design, Trondheim kunstmuseum, KODE i Bergen, Telenors kunstsamling, Oslo kommune og Trondheim kommune. Tinglum var professor ved Institutt for Farge ved Kunsthøgskolen i Oslo og professor i måleri ved Fakultet for kunst, musikk og design ved Universitetet i Bergen, tidlegare Kunsthøgskolen i Bergen, der ho også arbeidde som rektor og seinare dekan.

Kiyoshi Yamamoto arbeider tverrfagleg i uttrykk som både foreiner og utfordrar tradisjonelle kunstarenaer og metodar. Han kallar seg først og fremst tekstilkunstnar og jobbar i spennet mellom monumentale tekstilar, dukar, sjal og flagg som verkar både skulpturelle og arkitektoniske.

Som grafikar er teknikken hans silketrykk. Han eksperimenterer med farge- og materialbruk, ofte henta frå industriell produksjon. Fargen er det berande elementet.Tre av silketrykka hans er monterte i det inste venteområdet i den eksterne sona.

Kiyoshi Yamamoto (f. 1982) er utdanna ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Escola dei Belas Artes i Rio dei Janeiro og Central Saint Martins i London. Verka hans er kjøpt inn av bl.a. Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum i Trondheim, KODE i Bergen og den norske ambassaden i Brasil. Dei er også å finne på Deichmans nye hovudbibliotek i Oslo. Yamamoto fekk Sandefjord Kunstforenings Kunstpris i 2020.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to