Bilder fra fabrikkområdet, museumstid - Klevfos Cellulose- & Papirfabrik, Ådalsbruk i Løten kommune

182 objects

Eksteriør fra gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bilde av yttervegg Sodahus (?).

Eksteriørbilde fra gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Yttervegg Sodahus (?)

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Bildet viser kloakkum med pumpe som ble etablert nord for Luthuset. Det ble slått hull i kjellermuren i Luthuset og kloakkledningen ble ført videre derfra til Huggeriet.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser arbeider med drenering inn mot Kokeriet og Papirmaskinhallen.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser fjerning av flis fra flissiloen i kokeriet. 120 m3 flis ble fjernet og levert Forrestia som biobrensel. Flisa ble fjernet for å reparere flissiloen.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser reparasjon av kulvert som går mellom Fyrhus og Papirmaskinhall.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Anlegning av kum og avløpsrør for takvann i hjørne mellom Kokeriet og Papirmaskinhallen.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser reparasjon av kulvert som går mellom Fyrhus og Papirmaskinhall.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser reparasjon av kulvert som går mellom Fyrhus og Papirmaskinhall.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser reparasjon av kulvert som går mellom Fyrhus og Papirmaskinhall.

Bilde tatt i forbindelse med vedlikeholdsarbeid ved de gamle fabrikklokalene etter Klevfos Cellulose- & Papirfabrik i Løten, Hedmark. Bildet viser reparasjon av kulvert som går mellom Fyrhus og Papirmaskinhall.

Bildet viser rivningsarbeider på deler av huggeriet for å gjøre plass til nye kontorer, pauserom, WC og lager.

Bildet viser rivningsarbeider på deler av huggeriet for å gjøre plass til nye kontorer, pauserom, WC og lager.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Det ble etablert en kum for oppsamling av takvann foran det nye tilbygget, fra kummen ble det lagt et avløpsrør som ender opp i skråningen mot Silhuset. Bildet viser kummen med rør inn fra taknedløpene og avløpsrøret lengst bort.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Det ble etablert en kum for oppsamling av takvann foran det nye tilbygget, fra kummen ble det lagt et avløpsrør som ender opp i skråningen mot Silhuset. Bildet viser deler av grøftetraseen for avløpsrøret.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Bildet viser kloakkum med pumpe som ble etablert nord for Luthuset. Det ble slått hull i kjellermuren i Luthuset og kloakkledningen ble ført videre til Huggeriet.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Det ble etablert en kum for oppsamling av takvann foran det nye tilbygget, fra kummen ble det lagt et avløpsrør som ender opp i skråningen mot Silhuset. Bildet viser kummen og legging av avløpsrøret.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Det ble etablert en kum for oppsamling av takvann foran det nye tilbygget, fra kummen ble det lagt et avløpsrør som ender opp i skråningen mot silhuset. Bildet viser utløpet av dette avløpsrøret.

Bildet viser rivningsarbeider på deler av huggeriet for å gjøre plass til nye kontorer, pauserom, WC og lager.

Bilde tatt i forbindelse med bygging av nye kontorer, pauserom, wc og lager i Huggeriet. Bildet viser kloakkum med pumpe som ble etablert nord for Luthuset. Det ble slått hull i kjellermuren i Luthuset og kloakkledningen ble ført videre til Huggeriet.

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .