Polarbil

15 objects

A/S Polarbil buss (y-2091, Volvo) brøyter veien, riksvei 950, Vadsø-Varangerbotn i 1940. Ved siden av bussen står en mann som heter Gustav A. Junge og en mann sitter i bussen (vi vet ikke navnet). I bakgrunnen ser man litt av brøytebilen. Se også bildene 577-588. A/S Polarbil var et rutebilselskap som eksisterte i tidsrommet 1920-1976. Ruteområdet dekte hovedstrekningene i Øst-Finnmark. Polarbil hadde hovedkontor i Vadsø. 1. januar ble selskapet med rutekonsesjoner, ansatte og bilmateriell overtatt av Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR).

Buss fra Johs. Olsen Vognfabrikk

Vadsø damekor tar en pause på bussturen til sangerkorstevnet i Berlevåg 1962. Identitetene til noen av personene i bildet er noe usikkert. Første rekke fra venstre: Alfhild Ballo, Selma Thomasen, Aslaug Aronsen, ukjent, Gunnvor Arensen (?) og Ingrid Niskavara. Bakerste rekke fra venstre: Lisbeth (Lissi) Esbensen, Liv Bjørgan Pedersen, Aslaug/Astrid (?) Karlsen, Gunnvor Dahl og ukjent. Damene bærer hvite sangerluer. Ingrid Niskavara, helt til høyre, holder på noen kvister. Bak henne kan man se bussen. Y-2106 var en Volvo personbuss, 1960-modell, som tilhørte A/S Polarbil i Vadsø. Polarbil har historie tilbake til 1920. Det hadde rutetrafikk i Øst-Finnmark. 1. januar 1976 ble selskapets ruter overtatt av FFR - Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap.

Nord-Norge-bussen - en buss fra Polarbil Y-2100 - ved Lakselv gjestgiveri

Flere personer, en personbil og en minibuss ombord i kabelferga som gikk over Tana-elva ved Seida. Bussens registreningsnummer er muligens Y-2142, som var en Volvo personbuss, 1939-modell, som tilhørte A/S Polarbil i Vadsø. Polarbil hadde ruter i Øst-Finnmark inkl. Tana.

Polarbil-bygget i Vadsø med en del mindre lastebiler parkert utenfor. Noen av bilene kan være, bakerst til venstre, en tysk eller fransk Ford V8, 1941 mod. Til høyre for midten en tysk eller fransk Ford 1946-47 mod(litt eldre hvis det var en militær utg). Til høyre på bildet, sannsynligvis en Ford AA 1930 mod. Avbildet var standard størrelse, 1.5-2 tonns lasteevne, fordi veiene ikke tålte mer.

Seida ferge over Tanaelva. En buss, (med nummerskilt Y-2091 er iflg. Norges Bilbok 1935 en Volvo rutebil registrert på A/S Polarbil, Vadsø) står midt på ferga. Endel mennesker står rundt å klamrer seg fast i bussen, det er bare såvidt plass til dem. Politidistriktene i Finnmark hadde da disse nummerseriene for registeringsnummer bil: Vest-Finnmark 1-. Vardø: 1000-. Vadsø: 2000-. Sør-Varanger: 3000-.

Nederst i Tollbugata. Til venstre H.F. Esbensens forretning, lenger nede på samme side av gata Tollboden. Man ser Polarbils garassje nederst i gata. På høyre hånd to biler parkert utenfor et hus med skilt 'Barber'. Bilen nærmest kamera har skilt Y-2078, står i Norges Bilbok 1935 som Essex drosje på William Johansen, Vadsø. Bilmerket kan stemme med årsmodell 1928-29. Systemet med 4-sifret registreringsnummer for Finnmark ble innført i 1929/30, med 2000-serien reservert for Vadsø politidistrikt. Høyeste Vadsø-nummer i Bilboken for Norge 1930 (redaksjonen avsluttet om våren 1930) var for øvrig Y-2067, en Harley Davidson motorsykkel i rute (!), eid av Polarbil. Høyeste Vadsø-nr. i Norges Bilbok 1935 var 2100.

Nord-Norge-bussen - en buss fra Polarbil Y-2100 - på ukjent sted

Jernbanekomiteens medlemmer med tre biler ved tau-fergeleiet i Seida ve Tanaelva. Til venstre en høyrestyrt Opel 30hk med registrernummer Y-114, eies av A/S Polarbil. Videre en personvogn National med registrernummer Y-120, eies av Sigbjørn Aarnes fra Vadsø. I 1939 ble det bygt broa her.

På vei til Polmak. A/S Polarbil var et rutebilselskap som drev rutetrafikk i Øst-Finnmark fra 1920 til 1976. Polarbil hadde hovedkontor i Vadsø.

Fotografi fra Vadsø. På Torget ved siden av kiosken var byens drosjeholdeplass. Rutebilselskapet Polarbils garasje skimtes nede på Ørtangen. Den første bilen i Finnmark, en fransk Clement Bajard, ble kjøpt i 1918 av kjøpmannen Ole Nilsen. Hans forretning sees helt til høyre i bildet. Ole Nilsen startet de første bilrutene i Finnmark, som 1921 ble overtatt av det nystiftede Polarbil. Forretningen midt i bildet var eid av Richard Gundersen.

A/S Polarbil (y-2096) brøyter veien, riksvei 950, Vadsø-Varangerbotn. Portrettfotografi av Kasper Stock. Han står forran brøytebilen å holder den ene armen på plogen. Se også bildene 577-588.

Vadsø turnforenings fotballgruppe på tur til Alta i 1953-1954. De brukte buss fra A/S Polarbil. Bildet kan være tatt i Alta, eller under en pause på veien. Det ser ut til at flere av spillerne hadde med ektefeller på turen

Umberto Nobile (med ryggen til) i ferd med å stige inn i en bil merket Polarbil i mai 1926. En person er halvveis inne i bilen, Nobile snakker med et par herrer i hatt og lange frakker. En av dem kan være fylkesmann Hagbart Lund (til venstre med hvitt lommetørkle i frakkelommen). Rundt følget er det et yrende folkeliv. Bildet er tatt under luftskipet Norges mellomlanding i Vadsø. Nobile er antakelig på vei tilbake til luftskipet etter den offisielle lunsjen som ble holdt for luftskipets offiserer av fylkesmann Lund. Personen til høyre for Lund er antakelig prost Beronka, som var tolk for det italienske følget. Siden bilen er med på bildet, tror vi dette er tatt på fastlandet. Og det ser mer ut som en avskjed enn en velkomst. Polarbil var et rutebilselskap etablert i 1920. Selskapet drev rutetrafikk i Øst-Finnmark. 1. januar 1976 ble selskapet overtatt av Finnmark Fylkesrederi og Ruteselskap (FFR). Rutebilen er en Renault; karakteristisk med det merkelige panseret og radiatoren bak motoren. Den hadde registreringsnummer Y-103. Rutebilen står omtalt i Bilboken for Norge 1922, 25 og 27, siste år omregistrert til lastebil.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .