Marinarkeologiske funn i Børevigå, Stavanger (2016)

115 objects

Mugge

Mugge.

Keramikk

Keramikkfragment fra sjakt 8 med påmaling og mønster.

Glassflaske

Liten firkantet glassflaske med kork.

Krittpipe

Krittpipehode. Vinkel på stilken fra hodet skiller denne fra andre krittpipefunn i samme prosjekt. Funet i sjakt 8.

Keramikk

Fragment av en beholder som kan ha vært en skål eller bolle. Fra sjakt 3.

Krittpipe

Krittpipehode med fragment av stilk. Funnet i sjakt 2. Dekorert på undersiden med løvblad-lignende utskjæring. Funnet på ca. 30cm dybde.

Krittpipe

Hode av krittpipe. Løsfunn fra Børevigå.

Nederlandsk teglstein

Nederlandsk teglstein i Flensburg stil relatert til ballast.

Keramikk

Keramikkfragment, muligens fra skål.

Keramikk

Fragment av keramikk, mulig skål eller fat. Sjakt 2, ca. 45cm dybde. 11.2.2016.

Keramikk

Hvitt tallerkenfragment.

Keramikk

Lite keramikkfragment.

Keramikk

Keramikkfragment.

Bolle

Keramikkbolle.

Steinkull

Steinkull.

Glass

Fragment av glass eller flaske.

Tjæreklump

Tjæreklump med avfall og stein.

Steinkull

Steinkull.

Skål

Skål eller bolle, fragmentert.

Steinkull

Steinkullbit.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to .