Marinarkeologiske funn i Børevigå, Stavanger (2016)

115 objects

Mugge

Mugge.

Keramikk

Keramikkfragment fra sjakt 8 med påmaling og mønster.

Glassflaske

Liten firkantet glassflaske med kork.

Krittpipe

Krittpipehode. Vinkel på stilken fra hodet skiller denne fra andre krittpipefunn i samme prosjekt. Funet i sjakt 8.

Keramikk

Fragment av en beholder som kan ha vært en skål eller bolle. Fra sjakt 3.

Krittpipe

Krittpipehode med fragment av stilk. Funnet i sjakt 2. Dekorert på undersiden med løvblad-lignende utskjæring. Funnet på ca. 30cm dybde.

Krittpipe

Hode av krittpipe. Løsfunn fra Børevigå.

Keramikk

Keramikkfragment, muligens fra skål.

Keramikk

Fragment av keramikk, mulig skål eller fat. Sjakt 2, ca. 45cm dybde. 11.2.2016.

Nederlandsk teglstein

Nederlandsk teglstein i Flensburg stil relatert til ballast.

Steinkull

Steinkull.

Keramikk

Hvitt tallerkenfragment.

Bolle

Keramikkbolle.

Steinkull

Steinkull.

Tjæreklump

Tjæreklump med avfall og stein.

Keramikk

Lite keramikkfragment.

Glass

Fragment av glass eller flaske.

Keramikk

Keramikkfragment.

Skål

Skål eller bolle, fragmentert.

Keramikk

Keramikkfragment med påmaling og mønster.

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.