Jensen-familien, Hamar

33 objects

G. Jensen. Kolonial, Frukt og Tobakk, Utstillingsvindu i M. Steen bygget i Strandgata 71, Hamar. Foto Normann 09. 11. 1957.

G. Jensen. Kolonial, Frukt og Tobakk, Utstillingsvindu i M. Steen bygget i Strandgata 71, Hamar. Foto Normann 09. 11. 1957.

FOLKESTADSGATE 75, BYGGET 1912, ETTER TEGNING AV ARNE JENSEN, FOTO 1948SE HAMARS HISTORIE, BYJUBILEET 1949 S. 594

HEIDEMANNSGATE 71, BYGGET 1909 MED MANSARDTAK, TEGNET AV ARNE JENSEN. SE HAMARS HISTORIE, BYJUBILEET 1949 S. 595

Styret i Hamar Håndverkerforening i 1945. Foran f. v. rørleggermester Gulbrand Willas Jensen, snekkermester Einar Helseth. Bak f. v. skreddermester Arne Lie, frisørmester Kåre Jensen, byggmester Sverre Kristiansen.

Bebyggelse ved Stortorget i Hamar. Torvet Kafe og G. Jensen Fødevare & Delikatesse.

Simensgården. G. Jensen Kolonialforretning i Strandgata, Hamar. Satt opp i 1850, gården brant ned i 1946. I dag ligger "Casa Blanca" her.

Simensgården. G. Jensen Kolonialforretning i Strandgata, Hamar. Satt opp i 1850, gården brant ned i 1946. I dag ligger "Casa Blanca" her.

STRANDGATEPARKEN FORAN VICTORIA HOTEL, FRA VENSTRE: JOHANNES GRANBERG, BORGER BERNTZEN, HAAKON LARSEN, ARNE JENSEN, ARNE KIRKEBY, TOR ARNT JENSEN, OLE J. LIE, I MIDTEN BOKSEREN OTTO VON PORAT PÅ HAMAR.

HDH100. URTEHAGEN. CECILIE JENSEN.

HANNELORE SCHMIDT, CECILIE JENSEN, KAFFE

Storhamarlåven, ombygging til museumsbygg. Hedmarksmuseet, C-FLØYEN, PUBLIKUMSTRAPP STØPT, KUNSTNERSENTERET SEES, ARNE JENSEN, BORKHUS, HDH. 03

JENSEN G. , HALVFIG. , 23645

JENSEN G. , HALVFIG. , 23570

Furnes kommunstyre 1960-1963. Første rad fra venstre er Rolf Aalerud, Olav Gran, Torbjørn Simenstad, Karsten Fullu, Peder Esbjørnsen, Jens Berg, Morten Grini, Carl Weisser-Svendsen. Andre rad fra venstre er Otto Solhøy, Kåre Helgesen, Aase Lillehaug, Martha Wikstrøm, Else Willas Jensen, Gunvor Haug, Leif Jensen, Arne Bakken. Tredje rad fra venstre er Andreas Sveen, Arne B. Dolva, Hans Sætren, Anders Lundberg, Kåre Buenget, Ole Østby-Deglum, Henry Iversen, Sigurd Bakstad.

OLINE ( LINA ) JENSEN, DATTER AV BUNTMAKER JØLSTAD. HUN VAR GIFT MED KJØPMANN GULBRAND JENSEN.

KJØPMANN GULBRAND JENSEN. PORTRETT. 24-05-1851 - 23-11-1942. FORMANN I HAMAR HANDELSSTANDS FORENING 1888-89. Se artikkel i årbok utgitt av Hedmarksmuseet/Hamar historielag "Fra Kaupang og Bygd 2010.

EKSTERIØR AV KOLONIALFORRETNINGEN TIL G. JENSEN I STRANDGATA 71, CASA BLANCA

INGENIØR ARNE JENSEN, ORDFØRER I LILLEHAMMER

INGENIØR ARNE JENSEN OG ANNE FREDRIKKE JENSEN, HAN BLE SENERE ORDFØRER I LILLEHAMMER

Share to

Add to a folder

If you want to keep your stuff, you need to create a user or login.