• Photo: Odd Tore Saugerud
    (Copyright)

Fleske-Lars og Jan-hula

Jan, som mannen het, var en notorisk stortyv som holdt til i Ringerikstraktene på begynnelsen av 1800-tallet. Navnet Fleske-Lars ble gitt han fordi han pleide å ta for seg av det han måtte finne på stabburene rundt om på bygdene for så å rømme ut til sitt tilholdssted i skogen.

”På Hesleberg hadde han (Red:Fleske-Lars) gjort seg godvenner med to svære nyfundlendere, brutt seg gjennom stabbursgolvet og båret mat i flere vendinger, ja, stjålet skikjelken til Bjørnstad’en og fraktet den på” Holtvedt 1977:60

Jan var også en ivrig treskjærer og hadde en dreiebenk satt opp i skogen ikke langt unna hulen sin. Her dreide kan kopper og boller som han fikk solgt nede i bygda.

Fleske-Lars hule forble hemmelig en lang stund, men ble tilslutt funnet av to menn fra en av de nære bygdene. Karene tok med seg Fleske-Lars til lensmann og dermed var et liv som fri skogsmann over.

Jan-hula hulen ligger fortsatt der Fleske-Lars forlot den for så mange år siden. Jeg har selv besøkt den når jeg var på sykkeltur med en skoleklasse. Turen er ikke veldig krevende og egner seg godt som en familieutflukt. Med utgangspunkt på parkeringsplassen ved Øyangen på Ringkollen kan du følge merkede stier til vannet Spålen. Følger men så vannets vestside sørover kommer man tilslutt til Nautsundkollen. Det er her, gjemt mellom noen store stener, at hulen til Fleske-Lars fortsatt er å finne.

Ref:

Holtvedt, Reidar (1977) Krokskogen. Oslo, Gyldendal

Share to