Predikant på flukt

I 1869 bestemte Thorkel seg for og forlate hjemtraktene i Børgefjell, på leting etter nytt beite til reinflokken. Det han ikke visste, var at dette kom til å bli 20 år på flukt.

Thorkel var en religøs mann og en aktiv forkynner. Han var godt likt og han inviterte til egne samlinger hvor han talte, sang og spilte på orgelet.

Orgelet hadde en en varm og fin tone og mange lot seg imponere over at denne lille mannen kunne bære en så stor og mektig stemme.

Men mange gode venner og skudsmål til tross, det oppstod etterhvert problemer i møte med jorbrukerne. Dette i ei tid hvor det pågikk en omfattende kolonialisering og ekspansjon av jordbruket som igjen innskrenket reinbeiteområdene.


Share to