Start krigsminneløype fra Gratangsbotn - Tennevoll

Start- og informasjonsskilt om krigsminneløypen fra Gratangsbotn til Tennevoll.

MOAN I GRATANGSBOTN

 

Fra den 23.-24. april 1940 gikk Trønderbataljonen med 643 soldater, og Altabataljonen med 766 soldater, i tillegg til hester, fra Tennevoll, over Fjordbotneidet frem til Torvtak og Høyde 400 mot Gratangsbotn. De skulle i kamp mot tyske soldater. Om kvelden den 24. april gikk Trønderbataljonen i ly på gårdene på Moan. Det var dyp snø og snøbyger. Soldatene la seg til å sove. Trønderbataljonen ble overraskende angrepet kl 05 om morgenen den 25. april av ca 3-400 tyske soldater. Krigsslaget i Gratangsbotn resulterte i Norges største tap av soldater på norsk jord i et enkeltslag under 2. verdenskrig. Norges tap: 34 drepte, 61 sårede og 174 tatt til fange/savnet. Tyskerne angir 7 drepte og 14 sårede. Øvrige fra Trønderbataljonen trakk seg tilbake over Fjordbotneidet til Tennevoll.

Mange av lokalbefolkningen søkte ly i jordkjellere mens kamphandlingene pågikk. Ingen sivile ble såret eller drept.

 


Share to