Altabataljonen

Altabaljonen var den største norske bataljon som ble satt inn i kamp mot tyske styrker i aprildagene i 1940, i Nord-Norge.

ALTABATALJONEN

 

Altabataljonen fikk mobiliseringsordre 10. oktober 1939 og ble sendt til den norsk/finske grense i Sør-Varanger som nøytralitetsvakt frem til 15. januar 1940. Bataljonen ble på nytt mobilisert 10. april  og sendt, under kommando av oberstløytnant A. D. Dahl, til Sjøvegan i Salangen hvor ca 830 soldater ankom den 21. april om kvelden. De gikk videre til Lavangen hvor de ankom 23. april. Den 24. april fortsetter Altabataljonen, bestående av 766 soldater, over Fjordbotneidet for å sikrer høyre flanke for I/IR 12, Trønderbataljonen. Altabataljonen rykker frem mot "Høyde 400" på ettermiddagen den 25. april, etter det store slaget i Gratangsbotn har funnet sted mellom tyske tropper og Trønderbataljonen. Fra den 25.-28. april fortsetter stillingskrigen inntil tyskerne trekker seg tilbake mot Gratangseidet. Den 29. april rykker Altabataljonen frem mot Øse og gjør seg videre godt bemerket i slagene som følger under krigen rundt Gratangen, Kvernmo, Leigas, Roasme og Lillebalak/Bjørnfjell. Dokumentasjon viser at bataljonen hadde tap på 6 drepte og 45 sårede.  

Share to