Ringerikes Museum

Distriktsmuseum for Ringerike og Hole kommuner i Buskerud fylke

Museet har blant annet over 500 gjenstander fra dikterpresten og eventyrsamleren Jørgen Moe sitt virke.

E-post:preben@hringariki.no
Telefon:+47 32 14 10 70
Adresse:Gamle Prestegård - Norderhov 3512 HØNEFOSS

Share to