Jutulkjerka

Pilegrimsleden passerer to huler som lokalt kalles Jutulkjerka og Jutulstuggu.
Jutulkjerka og  Jutulstuggu er to huler kjent og brukt av mennesker i mange hundre år. Gerhard Schøning beskrev dem i 1775, som mente de ikke var blitt dannet på naturlig vis. Trolig har de blitt dannet naturlig, men utvidet av menneskehand. Den lengst i sør kaltes Jutulstuggu, mens den høyest mot nord kaltes Jutulkjerka.

Share to