Biri kirke

Kirke bygget 1777

Biri kirke ligger i Biri sokn i Toten prosti. Kirken er en korskirke i tre, og den ble oppført i 1777. Arkitekten var Amund Nilsen Gloppe. Kirken ble restaurert i 1936/38 og i 1953/54.

Opprinnelig stod det en stavkirke på stedet, bygget på 1100-tallet, typemessig kan den dateres til annen halvdel av 1100-tallet. En madonnaskulptur i tre av Jomfru Maria og Jesusbarnet fra 1230-1240, som opprinnelig stod plassert i stavkirken, står utstilt i Kulturhistorisk museum/Universitetets Oldsakssamling i Oslo. I 2013 ble en kopi av denne skulpturen avduket i Biri kirke.

Share to