Halvdanshaugen

Gravhaug fra jernalder, som kanskje rommer en vikingkonge.

Gravhaugen på Tingelstad, som er en rundhaug, har navnet Halvdanshaugen og er knyttet til tradisjonen om at det er vikingkongen Halvdan Svarte som skal være begravet her.

Haugen er middels stor, med diameter 16 m, og 1,6 m høy. I 1789 skriver Christopher Hammer (embedsmann, vitenskapsmann og forfatter) at den rommer en del av Halfdan Svartes legeme. Flere kilder utover på 1800-tallet beskriver haugen, og kommer med opplysninger som ikke stemmer helt overens med sagalitteraturen. Haugen har ikke vært arkeologisk undersøkt.

Share to