Hole kirke

Kirke/kirkested fra middelalder.

Hole kirke ligger i Hole sokn i Ringerike prosti. Kirken ble bygget i middelalderen som en langkirke i stein, og den ble senere utvidet. Etter en brann i 1943 sto kun den middelalderske delen av kirken igjen. Kirken ble deretter gjenoppbygd og sto ferdig i 1950. Av den opprinnelig romanske steinkirken står kun skipet tilbake, og denne delen tjener i dag som kapell - med dør inn mot kirkerommet.

 

Hole kirke har ingen vakt eller fast åpningstid på sommeren, men den låses opp ved forespørsel/ledighet.

Nett:
http://hole.kirken.no/

Kilde: www.kirkesøk.no

Share to