Bønsnes kirke

Olavskirke fra middelalderen

Middelalderkirken er bygget i stein i romansk stil. Kirken er viet til St. Olav og i følge sagnet var det Olav den Hellige som bygget den. Mer sannsynlig ble kirken bygget i Olav Kyrres regjeringstid (1066-93).

Utover på 1500 og 1600-tallet ble kirken forsømt, før den mot slutten av 1600 og begynnelsen av 1700-tallet ble restaurert. Tretårnet foran vestgavlen ble antagelig oppført i forbindelse med reparasjoner på tak og mur på 1850-tallet.

Kirken huser en flott Madonna-skulptur i tre fra ca. 1250, i tillegg et krusifiks fra 1400-tallet. Det er de eneste delene som er igjen av det opprinnelige middelalderinteriøret. Prekestolen og altertavlen stammer fra ca. 1700. Døpefonten er trolig fra 1600-tallet og ble oppmalt i 1726.

Nett:http://hole.kirken.no/

Adresse:Bønsnes, 3530 Røyse

Pris:25 kr for guidet omvisning

Avstand:1,6 km fra leden

Share to