Nidarosdomen

Olav den Helliges gravkirke, Norges nasjonalhelligdom og kroningskirke

Nidarosdomens historie nærmer seg 1000 år. Arbeidet på domkirken startet i 1070 og pågikk frem til omtrent 1300. Siden den gang har den vært gjennom flere branner, restaureringer og utvidnigner. Formelt ble ikke kirken ferdigstilt før i 2001.

Frem til reformasjonen i 1537 hadde kirken navnet «Cor Norvegiae», Norges hjerte, men ble også kalt Kristkirken i Nidaros. Selv om kirken var sterkt knyttet til Olav den Hellige, var den ikke viet til ham, men til den hellige Treenighet.

I den norske Grunnloven av 1814 ble det slått fast at Kongeriket Norges regent skal krones i Trondheim. Nidarosdomen ble sist benyttet som kroningskirke i 1906, da Haakon VII ble kronet. Etter at Stortinget avskaffet kroningsseremonien i 1908 har kirken vært brukt til signing av regenten. De norske kronregaliene har vært oppbevart i kirken, og er nå utstilt i Erkebispegården like ved.

Kirken er i dag luthersk domkirke og menighetskirke, i tillegg til arena for konserter og andre arrangement. Kirkens sentrale posisjon i norsk historie og majestetiske fremtredning gjør også at den er Trondheims turistmål nummer én.

Nett:http://www.nidarosdomen.no

E-post:postmottak.ndr@kirken.no

Telefon:+47 738 90 800

Adresse:Bispegaten 11, 7012 Tronheim


Share to