Skedsmo kirke

Skedsmo kirke ble innviet i 1180 til St.Olav.

Olav Haraldsson (St.Olav) skal ha reist en trekirke på samme sted som steinkirken i dag står allerede i 1022 da området ble kristnet. Denne trekirken kan ha vært en av de eldste opprinnelige kirker i Akershus. Steinkirken er i dag den eldste bygningen i Skedsmo kommune, men av den opprinnelige kirken er det bare murene i skipets langvegger som er bevart i full høyde. Kirken ble kraftig ombygd i 1858-64. Døpefonten er av kleberstein og kan føres tilbake til steinkirkens oppføringsperiode – ca. år 1200.

I kirken har det stått en helgenstatue av Hellige Olav, i dag er det en kopi i kirken, originalen finnes hos Kulturhistorisk museum.

Foto: www.kirkesøk.no

Nett:http://www.skedsmo.kirken.no/index.phtml?pid=5398
E-post:post@skedsmo.kirken.no
Telefon:(+47) 66938950
Adresse:Gjoleidveien 2, 2020 Skedsmokorset
Åpen:Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00

Share to