Gravhauger og middelaldersk kirkested

Rundt år 1000 ble Norge kristnet, og på Rødøya lå en av de tre sentralkirkene på Helgeland i middelalderen. Dette var ei stavkirke, og mye tyder på at den sto på toppen av sletta her, slik illustrasjonen viser. Her var det inntil for få år siden synlig ei tuft på 10 x 20 meter, samt en kraftig steinmur rundt. Dette er trolig tufta av middelalderkirka samt kirkegårdsgjerdet rundt.

Share to