Pionerer i Glomfjord

På 1950-tallet skulle kraftutbyggingen i Glomfjord utvides. Dette er historien om strabasene og risikoene med å frakte kjøretøy og materialer opp på fjellet.

Denne fortellingen tar utgangspunkt i overføringen av vannkraft fra Tærskald og unge ingeniør Thorleif Hoff sine opplevelser fra anleggsarbeidet. Turen fra Glomfjord til Tærskald var en strabasiøs og krevende reise der mange tonn med transportmidler måtte fraktes, skrues fra hverandre og sammen igjen – før man endelig endte ved riggplassen på Tærskald.

Share to