Poståpner Ole Simonsen på Salangsverket

Hvem var han? Hvorfor var han så viktig under 2. verdenskrig i Nord-Norge?

Med mange tusen allierte soldater, med utstyr og materiell, som ankom Nord-Norge i store krigsskip i aprildagene 1940, viste det seg at havnene var for små til at skipene kunne legge inn til kai. Da skipet HMS Southampton kom inn til Salangsverket den 14. april, får engelskmannen fenrik Dalzel-Job i oppgaven å finne en løsning på hvordan man skal få i landsatt alle de allierte soldatene, utstyr og materiel. Dalzel-Job snakker norsk.

Danzel-Job får hjelp av Ole Simonsen som til daglig er poståpner ved Salangsverket. Simonsen får kontakt med norske offiserer forlagt i Salangsdalen, og via telefon blir det gitt beskjed om at britiske infanterisoldater er landsatt på Salangsverket. Men hvordan skal man få fraktet soldater, utstyr og materiell fra de store skipene til land? Løsningen blir å be om hjelp fra rundt 250 lokale båter og frakteskip. Simonsen fortsetter en ringerunde til de alle lensmennene i de nærmeste kommunene. Alle båter over 40 fot stilles i beredskap for det såkalte Skøytekontoret i Harstad, på bestilling fra Royal Navy. Utover natten til den 15. april begynner de første fiskeskøytene å komme inn fjorden mot Salangsverket.

Ole Simonsen var en handlingens mann. I løpet av et halv time var beskjeden gitt til de nære kommuner via telefon, som for øvrig er brudd på alle militære sikkerhetsregler, men heldigvis kom dette ikke tyskerne for øre. Uten hans kontaktnett og snarrådighet i disse kritiske timene og dagene ved krigens begynnelse, ville i landgangen av allierte styrker skjedd på et senere tidspunkt.

Share to