Odd Arnljot Moen - falt 14. april 1940

Den første norske soldat som ble drept på land under felttoget mot Narvik i Nord-Norge.

Da tyskerne 9. april gikk i land i Narvik og Bjerkvik, var det kun to infateribataljoner, I/IR 13 og II/IR 15 som lå noenlunde kampklare i Ofoten og Sør-Troms. I Harstad lå 6. divisjons skole med 1. og 2. forskoleklasse og èn befalskoleklasse. Befalskoleelevene hadde om morgenen den 9. april ankommet Sjøvegan i Salangen med båt. De var på vei til Hundtorp i Bardu for vintertrening og for å avlegge eksamen. Det ble bestemt at forskoleelevene skulle hentes fra Harstad og sammen med befalsskoleelevene danne et skolekompani. Disse guttene, mange på bare 18 år, fikk det krevende oppdraget å stanse framrykningen av Hitlers elitesoldater. Den 11. april fikk de ordre om å rykke fram til fronten. De var med i flere kamper, og trakk seg etter hvert tilbake til Fossbakken i Lavangen kommune.

Natten til 14. april 1940 kom Odd Arnljot Moen, fra Narvik, tilbake fra et endt patruljeoppdrag. En av feltvaktene trodde han var en tysk soldat, og skjøt. Odd Arnljot Moen døde, 18 år gammel - skutt av sine egne. Han ble den første falne norske soldat på landjorden under kampene ved Narvik.

I disse tidlige krigsdager var det en veldig anspent stemning, og det hendte at det ble skutt på imaginære tyskere. De skal også sies at det hendte at tyskerne ikledte seg norske uniformer som de hadde fått tak i, så slike feiltakelser kunne skje.

Utdrag fra en artikkel i Bardu bygdbok, av Bodil Haugli, i slekt med avdøde.

Share to