• (Copyright)
  • (Copyright)
  • (Copyright)

Nei, nei, gutt!

I 1902 fikk åtte år gamle Kristian fem slag ris fra frøken Margrethe Munthe for tyveri, to år senere ble tolv år gamle Henry servert «tre slag ris for løgn og tyveri» fra samme frøken og i 1909 fikk Frits på elleve år smake fire slag ris med mor til stede "for at ha aapnet, læst og tilintetgjort et brev til hans mor fra lærerinden, samt for løgn angaaende samme brev".

Den folkekjære forfatteren Margrethe Munthe var lærerinne i Kristiania gjennom hele sitt yrkesliv fra 1888 til 1920, de siste 18 årene på Bolteløkka skole på Bislett. Hun står bak flere av våre kjente barnesanger, som «Da klokken klang», «På låven sitter nissen» og «Lua av» - med de velkjente linjene «Nei, nei, gutt! Dette må bli slutt!».

I sitt virke som lærer måtte hun disiplinere elevene etter datidens regler og metoder, og vi ser i straffeprotokollen fra Bolteløkka skole at Margrethe Munthe flere ganger gav elevene ris for større eller mindre forseelser.

En ting var at barna fikk smake spanskrøret for ulydighet, som skulking, dovenskap, løgn eller usømmelig oppførsel, eller for verre ting, som tyveri, dyreplageri eller skyting med pistol i skoletiden. En annen ting var når elever i de fattigere delene av byen fikk straff fordi de ikke hadde sko. Kanskje hadde man bare ett par sko som hele ungeflokken måtte dele. Da hadde man valget mellom å gå på skolen uten sko – og risikere straff – eller å skulke, og få straff for dét.

Barna fikk også straff fordi de hadde stjålet saft og syltetøy fra skolekjøkkenet, eller melk, kaffe, øl eller frukt. De var kanskje sultne? Mange arbeiderbarn var fra kummerlige kår og måtte arbeide utenom skolen for å hjelpe til med å forsørge familien. Dette førte nok også til mye skulk.

I den første bevarte straffeprotokollen fra Møllergata skole finner vi elleve år gamle Frantz Vold, «Franskmanden», som bodde i Korsgata 17 på Grünerløkka og som den 6.oktober 1873 ble «anmeldt av klasseforstanderen» og senere straffet for flere forsømmelser. Frantz hadde forsømt skolen i ni dager på grunn av mangel på skotøy, han hadde deltatt i en plyndrehistorie med en båt på Vippetangen, han hadde stjålet melk og kaffe og gjentatte ganger skulket, til tross for avstraffelser og anmeldelse til politiet. Frantz ble til slutt utsatt av Fattigkassen og plassert først hos en gårdbruker i Ullensaker, deretter på guttehjemmet Toftes gave. 

Share to