• (Copyright)
  • (Copyright)

Førstereisgutten Lorens Brun

Etter at norsk skipsfart ble sterkt rammet av redusert handel på grunn av Napoleonskrigene i første del av 1800-tallet, vokste næringen igjen kraftig fra 1820-årene og frem mot 1880-årene.

Norge var en ledende sjøfartsnasjon, og mange nordmenn begynte i ung alder sine yrkesliv på havet. En av de som reiste ut var Lorens Brun. Lorens ble født i Trondhjem i 1866 som eldstesønn av apoteker Brun og vokste opp i Kongens gt. 14, også kjent som Sommergården og Svaneapoteket. Til forskjell fra mange andre gutter som reiste ut var Lorens fra en velstående familie. Hvorfor han reiste ut er vanskelig å vite med sikkerhet, men kanskje var det eventyrlysten som var så sterk at familien lot sin unge eldstesønn dra ut på denne ikke ufarlige reisen?

Lorens var 15 år, og ikke konfirmert, da han mønstret på barkskipet «Leif». 28. juli 1881 seilte skipet ut fra Trondhjem med kurs for Amerika. Lorens var hyret som kahyttsgutt og var en del av et mannskap på totalt elleve mann.

Den unge Lorens førte dagbok gjennom hele den fire måneder lange seilasen. Universitetsbiblioteket ved NTNU oppbevarer en kopi av disse dagboksnotatene som gir oss et sjeldent innblikk i dagliglivet til en ung sjømann på 1880-tallet. Lorens skriver om sin egen arbeidshverdag og fritid om bord på skipet, og ikke minst værforholdene. Han forteller blant annet om de moderne dampskipene som drar forbi seilskipene, og at deler av besetningen stikker av når skipet ankommer New York etter seks ukers seilas. Kanskje benyttet de muligheten til å emigrere til Amerika, slik som så mange andre gjorde i samme periode?

På overfarten tilbake mot Europa og Portugal kom de over et kraftig uvær og Lorens var nær ved å falle over bord. Etter noen strabasiøse dager hadde skipet for det meste godt vær på resten av ferden mot Europa, og Lorens skriver mindre og mindre i dagboka. 28. november, én måned etter ankomst Lisboa, ankom skipet Stavanger og Lorens var tilbake i Norge etter en fire måneder lang reise.

Den påfølgende våren, den 16. april 1882, ble han konfirmert i domkirken i Trondheim. Senere gikk han Sjøkrigsskolen. Lorens Brun flyttet deretter til Sør-Amerika og bodde i både Argentina og Brasil. Der jobbet han som landmåler, hydrograf, skipsmegler og norsk-svensk visekonsul. Han endte til slutt opp i Trondheim som tollkasserer. Lorens Brun døde i 1944.

Dagboken til Lorens Brun finnes i sin helhet i digitalisert utgave her:

Dagbok Lorens Brun "Min første sjøreise"

 

Share to