• (Opphavsrett)

Trondheim Priserett

Trondheim Priserett ble opprettet i 1807. Dette gjaldt også for de andre stiftsbyene langs kysten.
Det ble tillatt å drive kapervirksomhet mot skip som gikk til eller kom fra fiendtlige havner. Dette var en slags lovlig sjørøveri.

Priserettene hadde til oppgave å avgjøre om et kapret fartøy (prise) var en god prise eller ikke. Kaperkapteinene måtte rette seg etter de dansk-norske kaperreglementene fra 1807 og utover. Her sto det at en prisedomstol skulle erklære skip og last for god prise. Det vil si at skipet var fiendtlig eller skulle til en fiendtlig havn. Skip og last ble deretter solgt på auksjon og en prosent av salget gikk til myndighetene, resten gikk til kaperen. Bortsett fra to perioder, vinteren 1809 - 1810 og deler av 1813, var kaperfart tillatt gjennom hele perioden. I disse periodene lettet England litt på blokaden.

I arkivene etter priseretten finner man forhørsprotokoller, domsbøker, kopibøker, dokumenter etter kaprede skip og journaler. Skipspapirene fra de kaprede skip viser hvordan skip måtte operere med ulike sjøpass og leidebrev. På vei til bestemmelseshavnen kunne de risikere å møte på krigsskip og kapere fra ulike nasjoner. Saksdokumentene fra priseretten forteller om omfanget av kaperfarten langs kysten av det midtre og nordlige Norge. Arkivet inneholder enkelte sjøpass/leidebrev utstedt på vegne av borgermesteren i Rostock, den amerikanske president og den russiske tsar.

Priserettsarkivet forteller om en vanskelig tid fram mot 1814, hvor noen gjorde gode penger på andres ulykke.

Share to