• Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • Bollen har et gjennomgående og transparent riskornmønster på midten av cavetto. Glasuren i dette mønsteret er grågrønt. Langs munningskanten på utsiden av cavetto finner vi en dekorkant med riskornmønster i koboltblå underglasur. På undersiden av cavetto finner vi en dekorkant av lotuspanel i koboltblå underglasur. På Innsiden av cavetto finner vi langs munningskanten en dekorkant med arabesk i koboltblå underglasur. I speilet på bollen finner vi «wufu:» de fem velsignelser (representert av fem flaggermus) som kretser rundt en stilisert utgave av «shou» (tegnet for langt liv). Gruppen er omrammet av to konsentriske sirkler. Alt i koboltblå underglasur. Rundt foten finner vi to konsentriseke sirkler i coboltblå underglasur. Under bunnen av bollen i håndmalt, koboltblå underglasur, Qianlongs keiserlige segl.

Lokket har nøyaktig det samme dekorprogrammet som bollen, bortsett fra at knoppen ikke er dekorert.
  Photo: Holden, Steffen Wesselvold / Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum

Uten tittel [Bolle]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to