• Tømra bygning (1 rom) med bindingsverk i "døra" (gangen)
Utvendig supanel. Stabbar av stein. Torvtak.
Vindu i gavlvegg.
Hovudrommet har ei omlag kvadratisk golvflate. På høgre side er det fem kornbingar. 
Dekormåla på innsida, limfargar, truleg 1600-tals.
I venstre hjørne nærast døra er det det spor etter ei grue (Dette feltet er ikkje måla). 
Døropninga har på kvar side ei bogeforma utviding (gjort for å få tønner ut?) 
Døra har spor etter dekormåling. I øvre kanten av døra står "Herren din Gud bevare din Indgangog Udgang til eveig tid". 
På øvste åken på døra står "1603 IM"
På andre sida av døra står "Herren din Gud er en nidkjær Gud".
På sørveggen innanfor kornbingane står "Margreth".
Spor i veggane viser ombyggningar, utskifting av bord og felt utan måling. I det umåla feltet i det eine hjørnet er det spor etter ei grue. 
I tak og gavl er det måla blomster i raudt og svart mot kvit botn. På veggane er det måla søyler og boger med bladkransar inne i bogane. Der er også ei frise/band med grøne trekruner mot kvit botn, fulgar og dyr.
Dekormålinga kan delast inn i tre grupper etter stil/motiv: 
- Klassisistisk arkitekturmotiv, søyler med boge over
- Frodig blometerbarokk med ranker og kransar
- Tre, dyr og fuglar
    Photo: Nordfjord Folkemuseum
  • Tømra bygning (1 rom) med bindingsverk i "døra" (gangen)
Utvendig supanel. Stabbar av stein. Torvtak.
Vindu i gavlvegg.
Hovudrommet har ei omlag kvadratisk golvflate. På høgre side er det fem kornbingar. 
Dekormåla på innsida, limfargar, truleg 1600-tals.
I venstre hjørne nærast døra er det det spor etter ei grue (Dette feltet er ikkje måla). 
Døropninga har på kvar side ei bogeforma utviding (gjort for å få tønner ut?) 
Døra har spor etter dekormåling. I øvre kanten av døra står "Herren din Gud bevare din Indgangog Udgang til eveig tid". 
På øvste åken på døra står "1603 IM"
På andre sida av døra står "Herren din Gud er en nidkjær Gud".
På sørveggen innanfor kornbingane står "Margreth".
Spor i veggane viser ombyggningar, utskifting av bord og felt utan måling. I det umåla feltet i det eine hjørnet er det spor etter ei grue. 
I tak og gavl er det måla blomster i raudt og svart mot kvit botn. På veggane er det måla søyler og boger med bladkransar inne i bogane. Der er også ei frise/band med grøne trekruner mot kvit botn, fulgar og dyr.
Dekormålinga kan delast inn i tre grupper etter stil/motiv: 
- Klassisistisk arkitekturmotiv, søyler med boge over
- Frodig blometerbarokk med ranker og kransar
- Tre, dyr og fuglar
    Photo: Nordfjord Folkemuseum
  • Tømra bygning (1 rom) med bindingsverk i "døra" (gangen)
Utvendig supanel. Stabbar av stein. Torvtak.
Vindu i gavlvegg.
Hovudrommet har ei omlag kvadratisk golvflate. På høgre side er det fem kornbingar. 
Dekormåla på innsida, limfargar, truleg 1600-tals.
I venstre hjørne nærast døra er det det spor etter ei grue (Dette feltet er ikkje måla). 
Døropninga har på kvar side ei bogeforma utviding (gjort for å få tønner ut?) 
Døra har spor etter dekormåling. I øvre kanten av døra står "Herren din Gud bevare din Indgangog Udgang til eveig tid". 
På øvste åken på døra står "1603 IM"
På andre sida av døra står "Herren din Gud er en nidkjær Gud".
På sørveggen innanfor kornbingane står "Margreth".
Spor i veggane viser ombyggningar, utskifting av bord og felt utan måling. I det umåla feltet i det eine hjørnet er det spor etter ei grue. 
I tak og gavl er det måla blomster i raudt og svart mot kvit botn. På veggane er det måla søyler og boger med bladkransar inne i bogane. Der er også ei frise/band med grøne trekruner mot kvit botn, fulgar og dyr.
Dekormålinga kan delast inn i tre grupper etter stil/motiv: 
- Klassisistisk arkitekturmotiv, søyler med boge over
- Frodig blometerbarokk med ranker og kransar
- Tre, dyr og fuglar
    Photo: Nordfjord Folkemuseum

Stabbur

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to