• Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum
 • Tømra stabbursrom med skot på kvar side i reisverk med kledning. Også "døra" (fram-rommet) er av reisverk med kledning. 
I andre høgda er det tømra heilt ut i begge endene, også over "gangen". Vindauge i kvar gavl. 

Veggane i skota skrånar ut oppe. Glas i sjølve stabbursrommet og i begge gavlane i andre høgda,, og i skota.
Trenaglar i kledning og golvbord. Trenabbar på veggane inne i andre høgda, til å henge ting på. 
Ved riving fann ein ei knust glasrute med glasmåleri, eit bilde med namn.

Bygningen har ikkje spor etter noko ombygging.

Original kledning med trenaglar. Det har vore brukt klypt spikar og, truleg "forsterking" som har vore gjort seinare. 
I gangen er det trapp opp til lemmen, til venstre for døra, og går opp igjennom ei luke. Til høgre for døra er korn-byra. Under denne låg det tynne steinheller då stabburet vart flytta. .
Vindauget har små blyinnfatta ruter - mange av dei er opphavelege, men nokre sekundere, og blyråmene er "nye" (uvisst kva def.) På innsida av glaset er det ei luke med kraftige hengsler og lås. Hengslene er laga slik at ein ikkje kan løfte luka av.
Det går trapp opp på lemmen både frå gangen og hovudrommet i første høgda. I andre høgda er det to rom, eit i kvar ende, og kvar av trappene går opp til kvart sitt rom.
heile andre høgda er tømra.
  Photo: Nordfjord Folkemuseum

Stabbur

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to