• Derekhuset på Salane, Hillesland, er trolig bygget rundt 1840 da bruket ble utskilt fra Hillesland. Det ble trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Det er hans initialer E.E.S.H. (Elias Eliassen sønn Hillesland) som er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844.

Huset er i en etasje og har midtkammerplan med gang, kjøkken med grue i midten. Våningshuset er bygningsmessig likt et jærhus og utgjør et tun sammen med intakt jordkjeller og murer etter låven. Hagen mot vest er omkranset av steinmurer og hadde blant annet kirksebærtrær, bærbusker og et staudebed med blomster. Mellom våningshuset og jordkjelleren ligger det store heller. Anlegget ligger i sitt opprinnelige miljø, i et helhetlig kulturlandskap på Sør-Karmøy.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Derekhuset på Salane, Hillesland, er trolig bygget rundt 1840 da bruket ble utskilt fra Hillesland. Det ble trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Det er hans initialer E.E.S.H. (Elias Eliassen sønn Hillesland) som er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844.

Huset er i en etasje og har midtkammerplan med gang, kjøkken med grue i midten. Våningshuset er bygningsmessig likt et jærhus og utgjør et tun sammen med intakt jordkjeller og murer etter låven. Hagen mot vest er omkranset av steinmurer og hadde blant annet kirksebærtrær, bærbusker og et staudebed med blomster. Mellom våningshuset og jordkjelleren ligger det store heller. Anlegget ligger i sitt opprinnelige miljø, i et helhetlig kulturlandskap på Sør-Karmøy.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Derekhuset på Salane, Hillesland, er trolig bygget rundt 1840 da bruket ble utskilt fra Hillesland. Det ble trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Det er hans initialer E.E.S.H. (Elias Eliassen sønn Hillesland) som er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844.

Huset er i en etasje og har midtkammerplan med gang, kjøkken med grue i midten. Våningshuset er bygningsmessig likt et jærhus og utgjør et tun sammen med intakt jordkjeller og murer etter låven. Hagen mot vest er omkranset av steinmurer og hadde blant annet kirksebærtrær, bærbusker og et staudebed med blomster. Mellom våningshuset og jordkjelleren ligger det store heller. Anlegget ligger i sitt opprinnelige miljø, i et helhetlig kulturlandskap på Sør-Karmøy.
  Photo: Haugalandmuseet
 • Derekhuset på Salane, Hillesland, er trolig bygget rundt 1840 da bruket ble utskilt fra Hillesland. Det ble trolig oppført samme år av Elias Eliassen, født 1792. Det er hans initialer E.E.S.H. (Elias Eliassen sønn Hillesland) som er malt over døren til søndre kammers sammen med årstallet 1844.

Huset er i en etasje og har midtkammerplan med gang, kjøkken med grue i midten. Våningshuset er bygningsmessig likt et jærhus og utgjør et tun sammen med intakt jordkjeller og murer etter låven. Hagen mot vest er omkranset av steinmurer og hadde blant annet kirksebærtrær, bærbusker og et staudebed med blomster. Mellom våningshuset og jordkjelleren ligger det store heller. Anlegget ligger i sitt opprinnelige miljø, i et helhetlig kulturlandskap på Sør-Karmøy.
  Photo: Haugalandmuseet

Våningshus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to