• Den 4. september 2015 ble vinsjhuset i Sørlistøa tilstandsvurdert av tømrer Knut-Arild Nordli. Av hans notater framgår følgende:

Bygningen måler 3,80 X 3,03 meter, og har med andre ord ei grunnflate på 110,03 kvadratmeter. Mønehøyden ble målt til 2,95 meter. Bygningen ligger ett stykke ovenfor strandlinja. Tomta er skyggefull, men noe vindeksponert. På grunn av omkringstående trær karakteriserer Nordli bygningstørken som «nedsatt», og mener at noen av trærne bør hogges av hensyn til huset. Han har ellers merket seg at det stikker fram et fundament på vestsida av bygningen, og antyder at dette kan være en del av sålen til et tidligere vinsjfundament. Nordli påpeker at vann fra takdryppet faller på den støpte flata og slås opp igjen mot den nedre delen av veggen. For å eliminere faren for fukt- og råteskader på dette stedet foreslår han at huset får takrenner, og at det freses opp et spor i betongen som kan lede vannet vekk. Det aller beste ville vært å «pigge» vekk den delen av betongsåla som befinner seg på utsida av veggen. Nordli antyder at de nevnte arbeidene vil ta cirka 4 timer, og at man vil måtte påregne materialkostnader (diamantskive på vinkelsliper og pigger).

Cirka 85 prosent av dette huset står på den nevnte støpte såla, resten står på laftestein. Fundamentene karakteriserer Nordli som gode, men litt lave. De problemene lav høyde over omkringliggende terreng innebærer kan lett løses ved hjelp av ei krafse.

Som følge av de nevnte fuktoppslagene etter takdrypp på den støpte såla ved vestveggen, er den nedre delen av denne veggflata råteskadd. Ved Nordlis tilstandsvurdering ble det målt 60 prosent fukt i det nevnte veggpartiet. Her bør svillstokken, en 3,8 meter lang 4"X4", skiftes.  Samtidig bør 10-12 kledningsbord skiftes eller iskjøtes nye med frisk ved. Til sammen er det behov for cirka 20 meter 4-toms kledning. Tidsforbruket anslår Nordli til 20 timer.

På østveggen er ytterkledningen litt løs nederst. Dette kan lett utbedres ved supplerende spikring.
Vinsjhuset har to labankdører. På den ene av dem er en skråstiver montert feil veg, noe som har fått dørbladet til å henge litt. Dette er ifølge Nordli et ubetydelig problem.

Bygningen har saltak som bæres av sperrer med undergurt. Taket er lektet og tekket med bølgeblikk, som virker tett. Vindskiene er i orden, med unntak av et isbord som har råteskader, antakelig på grunn av ei bjørk som vokser like inntil. For reparasjon trengs et 2,9 meter lang bord (19 X 98 mm). Nordli estimerer at utskiftningen vil kunne løses i løpet av en halv arbeidstime. Skal bygningen få takrenne på, antar at monteringa vil ta fire timer. Det trengs 4.45 meter renne, to endelokk, 5 kroker, 2 knær, 1 utkast og 1,85 meter nedløp. Båthuset ved siden av har fått aluminiumsrenner, og det vil være nærliggende å velge samme materiale på denne bygningen.
  Photo: Nordli, Knut-Arild / Anno Norsk skogmuseum

Vinsjhus

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Order this image

Share to