• Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen
 • Laftet bygning i to etasjer. Svalgang i begge etasjer på inngangssiden, inntrukket svalgang på nordøstre fasade, der svalgangen ender i en utstikkende "hemmelighet", en utedo. Lukket svalgang i første etasje, delvis åpen svalgang i andre etasje. I svalgangen trapp til andre etasje. Fra svalgangen i første etasje dør inn til stua. Fra stua er det dør inn til et lite kjøkken i nordre hjørne og et kammers i østre hjørne.Stua har malte paneler med bilder med allegoriske motiver, som framstiller sanser og årstider, malt etter trykte forlegg. Disse er malt av Peder Ådnes, og kommer opprinnelig fra Bjellum i Jevnaker. I kammerset er det satt opp to paneler som er framstillinger av gardstunet på Bjellum.
  Photo: Maihaugen

Myttingstua

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to