• Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum
 • Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum
 • Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum
 • Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum
 • Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum
 • Tomtegate 2, anneksbygning
Frittstående bygning på Tomtegata 2. Tidligere leilighet. Brukt av museet til gammelt konditori. Under LOs 100 årsjubileum i 1999 omgjort og montert som arbeiderbolig. Ferdig i 2002.

Boligen er oppført som et anneks til Tomtegata 2, som ligger ut mot veien. Det består av kjøkken, stue og en liten gang. I tillegg var det utedo og vedskjul. 
Kjøkkenet i et arbeiderhjem hadde mange funksjoner. Det var matlagingsrom, spiserom, oppholdsrom og svært ofte soverom. Vann måtte man hente ute i gata. Senere ble det lagt vann inn til en vannpost i gården, og til sist inn i huset. 
Stua: I de fleste leiligheter og små hus, med ett rom og kjøkken, fungerte dette som soverom, oppholdsrom og til dels finstue.
Det var vanlig at noen av barna sov i kjøkkenet, mens andre sov i stua.


The Workman's House
Furnished as a workman's house in 2002. The house constructed ca. 1880.

The house is erected as an annex to Tomtegata 2 (the Kleiv shop). It consists of a kitchen, living room and a small entrance hall. In addition there was an outside toilet and a woodshed.
The kitchen in the worker's home had many functions. It was a place for preparing food, a dining room, a living room, and very often a bedroom. Water had to be fetched from a village pump out in the street. Later on, water was led into a water pump in the yard, and finally it was led into the house.
The living room: In the majority of flats and small houses with one room and kitchen, it acted as bedroom, living room in addition to being the best parlour. It was common for some of the children to sleep in the kitchen, whilst others slept in the living room.
  Photo: Telemark Museum

Arbeiderboligen

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to