• BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum
  • BRUSTOGA
Frå Åbø-Groven, seinare Bru, i Vinje.  Brustoga er ei årestoge frå mellomalderen. Den har ope eldstad (åre) midt på golvet og røykopning (ljore) i taket, der røyken kan sleppe ut og ljoset inn. Golvet er av hardtrampa jord. Årestoga var den vanlege stogetypen gjennom heile mellomalderen, og i fjellbygdene i Telemark var dei i bruk til langt inn på 1700-talet, da stoger med peis og skorstein vann innpass. 

Stoga har magetelgd tømmer av malmfuru i veggene. Svalgangen ber årstalet 1704. På beitskiene ved døra er det innrissa solhjul, valknute og livets tre. Husbondseng inne i stoga har ein hest skore inn i den eine stolpen. I veggen over senga og ved sida av inngangsdøra er det kikkehol så det var mogleg å sjå ut. Årestogene hadde ikkje vindauge. Brustoga representerer, sammen med Sollidloftet og Bekkhusburet, byggjeskikken i Vest-Telemark ved museet. 

Brustoga hadde mange spor av årestoge ved innkomsten til museet, bl.a. ljoregrima, bitane (tverrbjelkene) inne, klampen for gjelgja og beitskier. Den blei rekonstruera som årestoge ved gjenoppføring på museet.


THE BRU COTTAGE
From Åbø-Groven, later Bru, in Vinje

The Bru cottage is an open-hearth cottage from the Middle Ages. It has an open hearth in the middle of the floor, and a smoke vent in the roof, where the smoke can escape and the light can enter. The floor consists of hard-trampled earth. The open-hearth cottage was the most common type of cottage throughout the Middle Ages. These were in use in the villages in the mountains of Telemark well into the 18th century, when cottages with fireplaces and chimneys came into use.

The cottage has logs of pine, rich in heartwood, in the walls. The hallway has the date 1704 on it. Sun wheels are carved in the end supports for the logs by the door, and on the wall beside the entrance door there is a peep hole to make it possible to look out. Open-hearth cottages did not have windows.

Along with the Sollid loft and the Bekkhus-buret, the Bru cottage represents building traditions in West-Telemark at the museum.
    Photo: Telemark Museum

Brustoga

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to