• TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum
 • TVEITENSTOGA 
kjem frå garden Tveiten i Tinnegrend i Heddal (ikkje langt frå bysentrum i Notodden i dag). Liksom Holtastoga er Tveitenstoga også ei treromsstoge, men den er bygd i to høgder med uppstoge i andre høgda.
 
Tveitenstoga er ein typisk representant for ei tvihøgdes Aust-Telemarksstoge med tverrsval og framsval, den siste over halve langveggen på huset. Byggjeskikken med stoger i to høgder blei vanleg i dei øvre Telemarksbygdene etter midten av 1700-talet, medan den alt på 1500-tallet hadde fått innpass i Grenlandsbygdene. Dette syner dei store kulturelle skiljelinene i Telemark i gamal tid, og kor lang tid det tok før det nye vann innpass i øvre Telemark. Romet oppe blei innreidd til eit stas- og gjesterom, der treskjeraren eller rosemålaren fekk utfalde seg. Oppe i Tveitenstoga er det vakker treskurd. Tveitenstoga gir eit bilete av den rike innreiingsskikken på dei større gardane frå sist på 1700-talet. Den auka velstanden på denne tida var mellom anna skapt av høgare prisar på, og auka sal av tømmer. Ein folkeauke med fleire husmenn skapte ei handverkarklasse i bygdene. Frå denne er mange av folkekunstnarane i Telemarks rekruttert. 

TVEITEN 
The Tveitan cottage comes from the farm Tveiten in Heddal (not far from today’s town centre in Notodden). Like the Holta cottage, the Tveiten cottage is a three-room cottage, but it is built in two floors with an upstairs room on the first floor.

The Tveiten cottage is a typical example of a two-floored East Telemark cottage with a cross hallway and a front hallway, the latter covering half of the long side of the house. The building tradition with rooms on two floors became common in the villages of upper Telemark after the middle of the 18th century, whilst it had already become common in the Grenland villages as early as the 16th century. This shows the great differences in Telemark’s cultural history in the old days, and how long it took for innovations to reach upper Telemark.

After the middle of the 18th century, the peasants in the villages of Telemark started to build cottages with two floors. The room upstairs was usually fitted out as a best parlour and guestroom, where the wood carver or rose-painter was allowed to show his abilities. There is some beautiful wood carving upstairs in the Tveiten cottage. The Tveiten cottage displays the rich tradition of fitting out the larger farms, which started at the end of the 18th century. The increased prosperity at this time was, amongst other things, due to better prices achieved for the sale of timber and the increase in the sale of the timber

An increase in the population leading to rising numbers of peasants, created a class of craftsmen in the villages. Many of Telemark’s folk artists were recruited from here.
  Photo: Borgestad, Cecilie Authen / Telemark Museum

Tveitenstua

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to