• VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum
 • VREIMSTOGA 

Vreimstoga frå Bø er truleg bygd i 1630-åra som årestoge. Sidan er ho innreidd til skorsteinsstoge. Interiøret høyrer derfor til skiftande tider. Veggjesalen syner kvassmaga vegger, typiske for 1600- og førstninga av 1700-åra. Inne er dei kledde med spegla panel etter renessanseskikk. Vindaugo var innkonstruerte fyllingar i sjølve panelet. Biletmålinga i speglane mellom raustvindaugo må vere frå eit eldre hus. Her står dei som innfelde tavler. Den veggfaste senga og skåpa er vel frå same tida som panelet, men målinga på senga er eit arbeid av Ola Hansson. 

Stoga har den vanlege treroms grunnplanen. Enetasjes stue, tømret og dels utvendig panelt, med blyvinduer og paneldetaljer. Innvendig fyllingspanelt. Spissmaga tømmer.


THE VREIM COTTAGE
The Vreim cottage from Bø was probably built in the 1630’s as an open-hearth cottage. Later it was fitted out to become a cottage with a chimney. The interior therefore belongs to different periods. The walls in the living room are very typical for the 17th century. They are covered with mirror panelling in Renaissance tradition. The windows were built-in panels in the panelling. The paintings in the panels between the gable windows must have come from an older house. Here they stand as inlaid boards. 

The bed and the cupboard are both from the same time period as the panelling, but the paintings on the bed are painted by Ola Hansson. The cottage has got the common room three room dividing.
  Photo: Telemark Museum

Vreimstua

Add a comment or suggest edits

To publish a public comment on the object, select «Leave a comment». To send an inquiry directly to the museum, select «Send an inquiry».

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to