• Charles Strøm debuterte på Høstutstillingen i 1911 og vekket oppmerksomhet med arbeidene «Midtsommerdag» og «Løvtunge trær». Hans første separatutstilling (Kunstnerforbundet, Oslo) i 1916 ble et gjennombrudd. Hans tidlige malerier bar tydelig merke av innflytelse fra Chr. Krohg og Hans Heyerdahl. Etter en studietur til Paris i 1913 var han en kort tid påvirket av fransk kunst, især av Paul Gauguin. 

I 1920-årene kom Strøm for første gang til Telemark og vendte senere tilbake hver sommer. I mellomkrigstiden kjøpte han en nedlagt fjellgard, Kleivberg i Flatdal, hvor han tilbrakte store deler av året og malte landskap og interiører i tillegg til figurkomposisjoner og portretter. Også byprospekter inngikk i motivkretsen. 

Strøm holdt fast ved det naturalistiske formspråk, gjerne med en impresjonistpreget oppdeling av fargen. I årene etter 2. verdenskrig ble koloritten lysere, og omkring 1950 prøvde han å stramme inn formen ved en mer bevisst komposisjon med vekt på linjespillet. Strøm drev i mange år en liten malerskole. Blant elevene var Harald Kihle og Kåre Martinsen.

Kilde: 
Wikborg, Ingeborg. (2014, 21. desember). Charles Strøm. I Norsk kunstnerleksikon. Hentet 22. april 2019 fra https://nkl.snl.no/Charles_Str%C3%B8m
    Photo: Skien kommunes kunstsamling

Bybilde

Share to