• Maleriet viser et vann omgitt av fjell, skog, beiter, og jorder. Alt er grønt, så det er sannsynligvis på våren/sommeren. Skogen ser ut til å bestå av bartrær, noe blandingsskog. I enden av jordet nærmest i bildet går det ei rekke med det som sannsynligvis er gjerdestolper.
    Photo: Egge Museum
  • Maleriet viser et vann omgitt av fjell, skog, beiter, og jorder. Alt er grønt, så det er sannsynligvis på våren/sommeren. Skogen ser ut til å bestå av bartrær, noe blandingsskog. I enden av jordet nærmest i bildet går det ei rekke med det som sannsynligvis er gjerdestolper.
    Photo: Egge Museum

Maleri

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to