• To hvitkledte menn på en liten haug. Mennesker nedenfor, konsentrert til høyre og til venstre. Lyn eller lignende på himmelen. Antagelig beskåret til høyre og til venstre.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • To hvitkledte menn på en liten haug. Mennesker nedenfor, konsentrert til høyre og til venstre. Lyn eller lignende på himmelen. Antagelig beskåret til høyre og til venstre.
    Photo: Vest-Agder-museet
  • To hvitkledte menn på en liten haug. Mennesker nedenfor, konsentrert til høyre og til venstre. Lyn eller lignende på himmelen. Antagelig beskåret til høyre og til venstre.
    Photo: Vest-Agder-museet

Abraham og Lot [Lerretsmaleri]

2 comments

  • Tittelen "Abraham og Lot" er missvisende og bygger på en forveksling, jeg har redegjort for dette i årsskrift for Agder Historielag 2001, s. 54ff. Bildet forestiller scenen umiddelbart etter Kristi himmelfart, da det plutselig sto "to menn i hvite klær foran dem" som forutsa hans gjenkomst (Ap.gj. 1,10-12). Jeg tror også påskriften "Asselin: Die Trennung Loths und Abrahams" er feilplasert her; den hører hjemme på et annet bilde, GIM 644.

  • Takk for opplysningene. Litteraturreferansen er lagt inn under intern informasjon.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to