• Støypt etter ASM 188 i gips som er eit utkast til toppfigur til Eidsvoldsøyle. Frå omkring 1905 var Svor mykje oppteken med planar om å pryde Eidsvolds plass i Kristiania, der Eidsvoldsmonumentet skulle reisast. Han tenkte seg ei fontene som skulle slutte seg til monumentet både i stil og tanke. Han såg frigjeringsverket på Eidsvoll som eit fornyande kjeldesprang, såvel for landet sitt åndelege som materielle liv.
    Photo: Anders Svor-museet

Mor Noreg med grunnlpva [Utkast]

Share to