• Mørke skyer. Sivile og militære personer, sistnevnte for det meste utstyrt med helebarder, hører på fattigslig kledt mann til venstre i bildet. Bergvegg til venstre. Til høyre blant annet to ryttere og en hund. Til venstre hvit hund ved krukke. I forgrunnen blant annet to bøker, blåkledt kvinne og hvitkledt mann med sverd, stokk, pludderbukser og hatt med fjær.

Motivet kan tolkes på flere måter, enten som et motiv fra korstoget Peter ledet gjennom Ungarn i 1096-99 der vi ser eremitten Peter fra Amiens på høyden til venstre. At det er mange soldater blant tilhørerne underbygger tolkningen om at det er Peter fra Amiens som fremstilles. Han var imidlertid ikke en helgen slik han fremstilles her med glorie. Eller motivet kan tolkes som at Johannes døperen taler til folket. Kappen mannen har på seg kan tenkes å være en skinnkappe, ved hans føtter ligger et kors og han har glorie - alt dette er Johannes' attributter.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Mørke skyer. Sivile og militære personer, sistnevnte for det meste utstyrt med helebarder, hører på fattigslig kledt mann til venstre i bildet. Bergvegg til venstre. Til høyre blant annet to ryttere og en hund. Til venstre hvit hund ved krukke. I forgrunnen blant annet to bøker, blåkledt kvinne og hvitkledt mann med sverd, stokk, pludderbukser og hatt med fjær.

Motivet kan tolkes på flere måter, enten som et motiv fra korstoget Peter ledet gjennom Ungarn i 1096-99 der vi ser eremitten Peter fra Amiens på høyden til venstre. At det er mange soldater blant tilhørerne underbygger tolkningen om at det er Peter fra Amiens som fremstilles. Han var imidlertid ikke en helgen slik han fremstilles her med glorie. Eller motivet kan tolkes som at Johannes døperen taler til folket. Kappen mannen har på seg kan tenkes å være en skinnkappe, ved hans føtter ligger et kors og han har glorie - alt dette er Johannes' attributter.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Mørke skyer. Sivile og militære personer, sistnevnte for det meste utstyrt med helebarder, hører på fattigslig kledt mann til venstre i bildet. Bergvegg til venstre. Til høyre blant annet to ryttere og en hund. Til venstre hvit hund ved krukke. I forgrunnen blant annet to bøker, blåkledt kvinne og hvitkledt mann med sverd, stokk, pludderbukser og hatt med fjær.

Motivet kan tolkes på flere måter, enten som et motiv fra korstoget Peter ledet gjennom Ungarn i 1096-99 der vi ser eremitten Peter fra Amiens på høyden til venstre. At det er mange soldater blant tilhørerne underbygger tolkningen om at det er Peter fra Amiens som fremstilles. Han var imidlertid ikke en helgen slik han fremstilles her med glorie. Eller motivet kan tolkes som at Johannes døperen taler til folket. Kappen mannen har på seg kan tenkes å være en skinnkappe, ved hans føtter ligger et kors og han har glorie - alt dette er Johannes' attributter.
  Photo: Vest-Agder-museet
 • Mørke skyer. Sivile og militære personer, sistnevnte for det meste utstyrt med helebarder, hører på fattigslig kledt mann til venstre i bildet. Bergvegg til venstre. Til høyre blant annet to ryttere og en hund. Til venstre hvit hund ved krukke. I forgrunnen blant annet to bøker, blåkledt kvinne og hvitkledt mann med sverd, stokk, pludderbukser og hatt med fjær.

Motivet kan tolkes på flere måter, enten som et motiv fra korstoget Peter ledet gjennom Ungarn i 1096-99 der vi ser eremitten Peter fra Amiens på høyden til venstre. At det er mange soldater blant tilhørerne underbygger tolkningen om at det er Peter fra Amiens som fremstilles. Han var imidlertid ikke en helgen slik han fremstilles her med glorie. Eller motivet kan tolkes som at Johannes døperen taler til folket. Kappen mannen har på seg kan tenkes å være en skinnkappe, ved hans føtter ligger et kors og han har glorie - alt dette er Johannes' attributter.
  Photo: Vest-Agder-museet

Peter fra Amiens [Oljemaleri]

2 comments

 • Tittelen "Peter fra Amiens" skriver seg fra auksjonen på Gimle i 1910, men er totalt villedende. Motivet er Døperen Johannes som preker i ødemarken, Johannes står på en høyde t.v. i bildet.

  Bildet er malt (og signert) av Adriaen van de Venne.

 • Takk for kommentaren.

Leave a comment or send an inquiry

Select the images you want to order

Share to