• Willibald Storn ser på denne serien av malerier som pessimistisk. Den framstiller "Via Dolorosa" i ordets tradisjonelle betydning, den smertefylte veien, en parallell til Jesus fjorten stasjoner på vei til korset. Bildene på kortveggen ved trappen opp til UB kan i såfall ses som et dramatisk klimaks: Menneskehodet sprenges - et resultat både av indre og ytre krefter. Det er menneskehetens historie av maktbegjær, undertrykking, utbytting og ufrihet som ligger bak, vår skjending av verden som fører til tap av alt håp. Også religionene har utspilt sin rolle.
  Photo: Larissa, Acharya / Kunst i offentlige rom
 • Willibald Storn ser på denne serien av malerier som pessimistisk. Den framstiller "Via Dolorosa" i ordets tradisjonelle betydning, den smertefylte veien, en parallell til Jesus fjorten stasjoner på vei til korset. Bildene på kortveggen ved trappen opp til UB kan i såfall ses som et dramatisk klimaks: Menneskehodet sprenges - et resultat både av indre og ytre krefter. Det er menneskehetens historie av maktbegjær, undertrykking, utbytting og ufrihet som ligger bak, vår skjending av verden som fører til tap av alt håp. Også religionene har utspilt sin rolle.
  Photo: Larissa, Acharya / Kunst i offentlige rom
 • Willibald Storn ser på denne serien av malerier som pessimistisk. Den framstiller "Via Dolorosa" i ordets tradisjonelle betydning, den smertefylte veien, en parallell til Jesus fjorten stasjoner på vei til korset. Bildene på kortveggen ved trappen opp til UB kan i såfall ses som et dramatisk klimaks: Menneskehodet sprenges - et resultat både av indre og ytre krefter. Det er menneskehetens historie av maktbegjær, undertrykking, utbytting og ufrihet som ligger bak, vår skjending av verden som fører til tap av alt håp. Også religionene har utspilt sin rolle.
  Photo: Larissa, Acharya / Kunst i offentlige rom
 • Willibald Storn ser på denne serien av malerier som pessimistisk. Den framstiller "Via Dolorosa" i ordets tradisjonelle betydning, den smertefylte veien, en parallell til Jesus fjorten stasjoner på vei til korset. Bildene på kortveggen ved trappen opp til UB kan i såfall ses som et dramatisk klimaks: Menneskehodet sprenges - et resultat både av indre og ytre krefter. Det er menneskehetens historie av maktbegjær, undertrykking, utbytting og ufrihet som ligger bak, vår skjending av verden som fører til tap av alt håp. Også religionene har utspilt sin rolle.
  Photo: Larissa, Acharya / Kunst i offentlige rom

(Samvittighetens landskap I) [Maleri]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to