• “Material Vision – Silent Reading” er et forskningsbasert kunstprosjekt, som inkluderer utviklingen av nye musikkinstrumenter og en performance på Bjørnøya i Barentshavet. Verket undersøker, gjennom en kombinasjon av kunstneriske og forskningsmessige virkemiddel, forskjellige måter et landskap kan leses og hvordan den som ser og det som sees på kan relatere seg til hverandre. Rollen til instrumenter på vitenskapelige ekspedisjoner er et annet sentralt tema.

For prosjektet ble det utviklet en mobil eye-tracking teknologi, kombinert med instrumenter som gir en lydlig tilbakemelding på lesingen av de arktiske landskapsformene, mens de observeres. Instrumenter generelt gir oss tilgang til noe gjennom sin innramming og kontroll av det som ses og den som ser. Bruken av instrumenter på denne måten blir et læreverktøy hvor objektet selv lærer oss metoden for hvordan det skal bli sett.
    Photo: Røe, Ola / Kunst i offentlige rom
  • “Material Vision – Silent Reading” er et forskningsbasert kunstprosjekt, som inkluderer utviklingen av nye musikkinstrumenter og en performance på Bjørnøya i Barentshavet. Verket undersøker, gjennom en kombinasjon av kunstneriske og forskningsmessige virkemiddel, forskjellige måter et landskap kan leses og hvordan den som ser og det som sees på kan relatere seg til hverandre. Rollen til instrumenter på vitenskapelige ekspedisjoner er et annet sentralt tema.

For prosjektet ble det utviklet en mobil eye-tracking teknologi, kombinert med instrumenter som gir en lydlig tilbakemelding på lesingen av de arktiske landskapsformene, mens de observeres. Instrumenter generelt gir oss tilgang til noe gjennom sin innramming og kontroll av det som ses og den som ser. Bruken av instrumenter på denne måten blir et læreverktøy hvor objektet selv lærer oss metoden for hvordan det skal bli sett.
    Photo: Røe, Ola / Kunst i offentlige rom
  • “Material Vision – Silent Reading” er et forskningsbasert kunstprosjekt, som inkluderer utviklingen av nye musikkinstrumenter og en performance på Bjørnøya i Barentshavet. Verket undersøker, gjennom en kombinasjon av kunstneriske og forskningsmessige virkemiddel, forskjellige måter et landskap kan leses og hvordan den som ser og det som sees på kan relatere seg til hverandre. Rollen til instrumenter på vitenskapelige ekspedisjoner er et annet sentralt tema.

For prosjektet ble det utviklet en mobil eye-tracking teknologi, kombinert med instrumenter som gir en lydlig tilbakemelding på lesingen av de arktiske landskapsformene, mens de observeres. Instrumenter generelt gir oss tilgang til noe gjennom sin innramming og kontroll av det som ses og den som ser. Bruken av instrumenter på denne måten blir et læreverktøy hvor objektet selv lærer oss metoden for hvordan det skal bli sett.
    Photo: Røe, Ola / Kunst i offentlige rom

Material Vision – Silent Reading 5 [Grafikk]

Add a comment or suggest edits

Leave a comment or send an inquiry

Share to